Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2015 – 2016

Tháng Bảy 23, 2015 11:45 sáng

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2015 – 2016

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Anh dep 14

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2015 – 2016 như  sau:

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 05 lớp, không quá 150 học sinh, gồm:

– 01 lớp chuyên Toán không quá 30 học sinh;

– 01 lớp chuyên Ngữ văn không quá 30 học sinh;

– 01 lớp chuyên Tiếng Anh không quá 30 học sinh;

– 01 lớp chuyên Vật lí – Hoá học không quá 30 học sinh, trong đó chuyên Vật lí không quá 15 học sinh, chuyên Hoá học không quá 15 học sinh;

– 01 lớp chuyên Lịch sử – Địa lí không quá 30 học sinh, trong đó chuyên Lịch sử không quá 15 học sinh, chuyên Địa lí không quá 15 học sinh.

 1. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
 2. Đối tượng dự tuyển

1.1. Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1.2. Độ tuổi dự tuyển: Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

– 15 tuổi, sinh năm 2000;

– Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp THCS hoặc học sinh vào cấp học THCS ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp THCS.

– Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Nếu thuộc nhiều trường hợp nêu trên chỉ áp dụng một quy định cho một trong các trường hợp đó.

1.3. Xếp loại học lực, hạnh kiểm hai năm học lớp 8, lớp 9 THCS đạt từ khá trở lên.

1.4. Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt từ khá trở lên.

 1. Hồ sơ dự tuyển:

2.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Sở GD&ĐT).

2.2. Bản sao giấy khai sinh;

2.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

2.4. Bản chính học bạ THCS.

2.5. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ cộng điểm sơ tuyển do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

2.6. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

2.7. Giấy chứng nhận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do UBND xã cấp nếu quá tuổi (đối với học sinh dân tộc Kinh quá từ 1 đến 3 tuổi).

2.8. Bản phô tô sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2.9. Hai (02) ảnh 3 cm x 4 cm (kiểu chứng minh nhân dân) mới chụp năm 2015, phía sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

2.10. Thẻ dự thi do trường THPT Chuyên cấp có dấu giáp lai ảnh; Hiệu trưởng nhà trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

2.11. Hai phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của học sinh.

Lưu ý: Các thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT được phép đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Bắc Kạn. Trong trường hợp này, từ ngày 23/6/2015 đến ngày 30/6/2015 các em đến rút hồ sơ tại trường THPT nơi các em đã dự thi để nộp dự tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Bắc Kạn.

 1. Điều kiện dự tuyển: Học sinh trong đối tượng quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

III. ĐĂNG KÝ, NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển nhiều nhất 02 nguyện vọng (NV) chuyên, căn cứ vào lịch thi thí sinh lựa chọn nguyện vọng cho phù hợp. Thí sinh đăng ký chuyên môn nào thì phải thi bài thi chuyên môn đó.

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH.
 2. Sơ tuyển: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh đúng đối tượng, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.
 3. Thi tuyển: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua vòng sơ tuyển.
 4. TỔ CHỨC TUYỂN SINH.
 5. Vòng 1 – Sơ tuyển: Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí và được chấm điểm như sau:

1.1. Học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh lớp 8, lớp 9 do Sở GD&ĐT tổ chức: Những học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học được cộng điểm khi thi chuyên Toán, chuyên Vật lí, chuyên Hoá học. Những học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh được cộng điểm khi thi chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí, chuyên tiếng Anh.

Cách tính điểm:

– Đạt giải nhất cấp tỉnh: 2,0 điểm;

– Đạt giải nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm;

– Đạt giải ba cấp tỉnh: 1,0 điểm;

– Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: 0,5 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải chỉ lấy điểm ở một giải cao nhất.

1.2. Học sinh đạt giải quốc gia, cấp tỉnh cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi khoa học, kỹ thuật.

Cách tính điểm:

– Đạt giải quốc gia từ khuyến khích trở lên hoặc giải nhất cấp tỉnh: 2,0 điểm;

– Đạt giải nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm;

– Đạt giải ba cấp tỉnh: 1,0 điểm;

– Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: 0,5 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải chỉ lấy điểm ở một giải cao nhất.

1.3. Học sinh đạt giải quốc gia, khu vực và cấp tỉnh các kỳ thi, cuộc thi gồm:

– Thi giải Toán trên máy tính cầm tay lớp 8, lớp 9; thi giải Toán qua internet lớp 8, lớp 9: Chỉ cộng điểm đối với học sinh thi chuyên Toán, chuyên Vật lí, chuyên Hoá học.

– Thi Olympic tiếng Anh trên internet lớp 8, lớp 9: Chỉ cộng điểm đối với học sinh thi chuyên tiếng Anh.

– Thi thí nghiệm thực hành Vật lí, Hoá học, Sinh học lớp 8, lớp 9: Chỉ cộng điểm đối với học sinh thi chuyên Vật lí, chuyên Hoá học.

Cách tính điểm:

– Đạt giải quốc gia, khu vực từ khuyến khích trở lên hoặc giải nhất cấp tỉnh: 2,0 điểm;

– Đạt giải nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm;

– Đạt giải ba cấp tỉnh: 1,0 điểm;

– Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: 0,5 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải chỉ lấy điểm ở một giải cao nhất.

1.4. Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học lớp 8, lớp 9:

– Hai năm xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm từ khá trở lên: 2,0 điểm

– Một năm xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm từ khá trở lên: 1,5 điểm

– Các trường hợp còn lại: 1,0 điểm

1.5. Điểm trung bình cả năm lớp 9 môn chuyên dự thi:

– Đạt từ 8,0 trở lên: 2,0 điểm;

– Đạt từ 6,5 đến 7,9: 1,0 điểm

Tổ chức sơ tuyển đồng thời với việc thu hồ sơ. Học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 2,0 trở lên được chọn vào vòng thi tuyển (vòng 2).

 1. Vòng 2 – Thi tuyển.

2.1. Môn thi và đề thi:

– Môn thi: Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Học sinh đăng ký môn chuyên nào thì phải thi môn chuyên đó; nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

– Đề thi: Đề thi được áp dụng dưới hình thức tự luận. Môn tiếng Anh được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

– Nội dung đề thi: Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

2.2. Thang điểm và hệ số điểm bài thi:

– Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;

– Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi chuyên tính hệ số 2.

2.3. Thời gian làm bài thi:

– Thời gian làm bài thi không chuyên: 120 phút.

– Thời gian làm bài thi chuyên: 150 phút.

2.4. Ngày thi: Vào các ngày 14, 15, 16/7/2015

– Ngày 14/7/2015: Buổi sáng thi Ngữ Văn, buổi chiều thi Toán.

– Ngày 15/7/2015: Buổi sáng thi các môn: chuyên Toán, chuyên Ngữ văn; buổi chiều thi các môn: chuyên Vật lí, chuyên Lịch sử.

– Ngày 16/7/2015: Buổi sáng thi các môn: chuyên Hoá học, chuyên Địa lí; buổi chiều thi chuyên tiếng Anh.

2.5. Địa điểm thi: Trường THPT chuyên Bắc Kạn.

2.6. Soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi: Việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng soạn thảo đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi thực hiện theo Quy định một số nội dung thi tuyển sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Chấm thi xong trước ngày 21/7/2015. Niêm yết kết quả chấm thi tại trường THPT chuyên Bắc Kạn ngay sau khi tổ chức chấm thi xong.

 1. Xét tuyển.

3.1. Hội đồng tuyển sinh do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.

– Thành phần Hội đồng tuyển sinh:

+ Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Bắc Kạn;

+ Phó chủ tịch là phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Bắc Kạn;

+ Thư ký và một số uỷ viên là thư ký hội đồng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trường THPT chuyên Bắc Kạn.

– Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

+ Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh;

+ Tổ chức xét tuyển sinh theo nguyên tắc và cách xét tuyển.

+ Lập biên bản và danh sách học sinh trúng tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên; danh sách học sinh trúng truyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

+ Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng.

3.2. Tổ chức xét tuyển:

– Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển =  Điểm các bài thi (đã tính hệ số) + Điểm sơ tuyển

– Nguyên tắc và cách xét tuyển:

+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt lớn hơn 2,0.

 + Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển cả hai nguyện vọng thì xét trúng tuyển theo nguyện vọng 1. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm bài thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình cả năm môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

– Thời gian:

+ Hoàn thành xét duyệt tại đơn vị xong trước ngày 23/7/2015

+ Xét duyệt tại Sở GD&ĐT trước ngày 30/7/2015

3.3. Hội đồng xét duyệt tuyển sinh: Hội đồng xét duyệt tuyển sinh do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.

– Thành phần Hội đồng:

+ Chủ tịch là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;

+ Phó chủ tịch là Phó Giám đốc hoặc Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐT;

+ Thư ký và một số uỷ viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDTrH, KHTC, TCCB, KT&QLCLGD, GDDT,…

– Lịch duyệt tuyển sinh: Sẽ có văn bản thông báo sau.

 1. Phúc khảo:

Thực hiện theo Quy định một số nội dung thi tuyển sinh THPT (Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

– Hướng dẫn công tác tuyển sinh.

– Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo.

– Tiếp nhận hồ sơ của hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi;

– Ra quyết định thành lập hội đồng xét duyệt tuyển sinh và phê duyệt kết quả tuyển sinh của trường THPT chuyên Bắc Kạn.

– Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THPT Chuyên.

– Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THPT Chuyên theo quy định của pháp luật.

 1. Trường THPT chuyên Bắc Kạn:

– Niêm yết công khai kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh tại tr­ường.

– Thông báo tuyển sinh bằng văn bản đến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường có đối tượng dự thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Chuẩn bị túi đựng hồ sơ tuyển sinh cho thí sinh đăng ký dự thi.

– Tiếp nhận, kiểm tra danh sách đăng kí và hồ sơ của học sinh từ các trường PTDT nội trú huyện.

– Hướng dẫn học sinh đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển vòng 1.

+Thời gian nhận hồ sơ và sơ tuyển: từ ngày 23/6/2015 đến ngày 03/7/2015.

+ Địa điểm nhận hồ sơ: tại trường THPT chuyên Bắc Kạn.

– Báo cáo số lượng đăng ký dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục và phòng Giáo dục Trung học vào ngày 06/7/2015.

– Lập danh sách thi tuyển, danh sách phòng thi, bảng ghi tên, ghi điểm thi, thẻ dự thi và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ coi thi, chấm thi (phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng, liên hệ Công an, y tế, các ấn phẩm phục vụ thi, thẻ học sinh, kinh phí, …).

– Trình Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường(danh sách nộp về Sở GD&ĐT qua phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục vào ngày 10/6/2015).

– Hội đồng tuyển sinh của trường tổ chức xét tuyển sinh, lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh đ­­ược đề nghị tuyển; biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên; danh sách học sinh đ­ược đề nghị tuyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

– Cử thành phần tham gia duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo gồm Chủ tịch và Th­ư ký Hội đồng tuyển sinh của tr­ường.

– Tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, lập danh sách nộp kèm theo đơn của học sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

– Niêm yết công khai tại trường điểm bài thi ngay sau khi có kết quả chấm thi.

– Thông báo kết quả trúng tuyển đến từng học sinh.

– Lập dự trù, thanh quyết toán kinh phí tuyển sinh.

– Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Thẻ dự thi, giấy thi, giấy nháp, túi hồ sơ tuyển sinh do thí sinh tự túc (có văn bản hướng dẫn riêng).

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã:

– Chỉ đạo các trường THCS, PTCS, PTDTBT THCS phổ biến kế hoạch tuyển sinh tới tất cả học sinh lớp 9. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học sinh có nguyện vọng và đủ hồ sơ hợp lệ đến dự thi theo đúng lịch.

– Chỉ đạo các trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh tốt nghiệp THCS năm 2015 đảm bảo kịp thời gian cho học sinh đăng ký dự tuyển.

 1. Các trường PTDT Nội trú cấp huyện:

– Thông báo kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tới học sinh lớp 9 của nhà trường, tạo điều kiện để học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự thi kịp thời (học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,…).

– Tổ chức hướng dẫn cho học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 của trường đăng kí dự tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Bắc Kạn.

 1. Các trường Trung học phổ thông:

– Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển sinh tại trường để học sinh lớp 9 biết và đăng ký dự thi đúng thời gian.

 • – Bố trí người trả hồ sơ cho các em học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Bắc Kạn từ ngày 23/6/2015 đến ngày 30/6/2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn (phòng GDTrH hoặc phòng KT&QLCLGD) theo số điện thoại 3870.651 hoặc 3810.598 để phối hợp giải quyết./.

  Nơi nhận:         – UBND tỉnh (để trình);– Lãnh đạo Sở GD&ĐT;– Lưu: VT, GDTrH.
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Đoàn Văn Hương