Liên hệ

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠCH THÔNG
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn