Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015

Số tư liệu: 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 29/7/2015 Tệp đính kèm: tt21058_3809_BGDDT_KTKDCLGD Kính gửi: – Các đại học, học viện; – Các trường đại học, cao đẳng.   Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn quy trình xét tuyển…