Công văn số 186 về việc tổ chức khai giảng

  UBND HUYỆN BẠCH THÔNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 186/CV-GD&ĐTV/v tổ chức khai giảngnăm học 2015-2016            Bạch Thông, ngày 24 tháng…